Ателие за йога и медитация

Вдъхновение

Ади Шанкарачария

Ади Шанкарачария

Мъдрецът Шри Шанкарачария, великият индийски философ и социален реформатор, който е живял през 8-ми век, е роден в малко село на брега на известната река Перияр.

В краткия си живот от 32 години той става един от най-великите учители за Ведите. Единственото оръжие, което той използва за това постижение, е чистото знание и духовността. Шанкара се счита за въплъщение на Бог Шива.

Той е роден в благочестивото браминско семейство на Шри Шивагуру и Арямба в резултат на пламенните им молитви за дете към бог Шива в прочутия храм Вадаккумнамата, Тричур. Доволен от техните молитви, Бог се появява в съня им и ги пита какъв вид дете искат: дали искат добър благочестив син, който ще живее кратко, или глупак с дълъг живот. Те избират първото.

Младият Шанкара показа забележителни способности, овладявайки четирите Веди до осемгодишна възраст. От самото начало той е привлечен към духовността и саняството и искал да води смислен живот, свободен от светски удоволствия.

Когато е на три години, той губи баща си и майка му Арямба го възпитава.

Шанкара е поддръжник на принципа на Веданта, че „Господ Брахма и хората са от една същност и всеки човек трябва да се опита да развие това разбиране за единството.."

В четирите краища на Индия той основал четири Шанкарачаря Пийт (манастири), за да поддържа духовността. Това са:

  • Сарада Пийтам в Шрингери(Карнатака)
  • Калика Пийтамм в Дварака (Гуджарат)
  • Джьоти Пйитам, Бадарикашрама (Утаракханд / Утаранчал)
  • Говардхана Пийтам в Джаганнатх, Пури (Ориса)

Тези духовни средища са сред най-почитаните места за поклонение в страната.

Ученията на Шанкара могат да бъдат обобщени в половин стих:

„Брахма Сатям Джаган Митйа Дживо Брахмаива На Апарах - Брахман (Абсолютът) е сам истински; този свят е нереален; а Джива или индивидуалната душа не се различава от Брахман. "

Това е квинтесенцията на неговата философия.

Ади Шанкара Ачария из цяла Индия и проповядва своята философия Адвайта, където и да отиде. Той учи, че върховният Брахман е Ниргуна (без гуни), Ниракара (безформен), Нирвисеша (без атрибути) и Акарта (нематериален). Брахман е над всички нужди и желания. Брахман единствен е реален, този свят е нереален; а Джива е идентичен с Брахман.

Свами Шивананда Сарасвати

Свами Шивананда Сарасвати (1887-1963)

Свами Шивананда Сарасвати е сред великите духовни учители на 20-ти век. Роден е на 8-ми септември 1887 г. в Паттамадал (Тамил Наду). От ранното си детство той притежава дара на божественото виждане, себеотрицание и състрадание към бедните, и любов към всички хора.

Мечтата да служи на хората го води естествено към избора да следва медицина, а по-късно и към последваща медицинска практика в продължение на седем години. Независимо от заетостта си, Свами Шивананда, изпълнява редовно ежедневни служения, молитви и йога асани и изучава тайните текстове. Това развива неговата вътрешна духовност, пречиства сърцето му и променя възгледите му. В състояние на себеотричане, той изоставя лекарската си практика и през 1922 година се озовава в Индия, за да живее живот на беден садху. През 1924 г пристига в Ришикеш, за да живее на брега на Ганг и на 1-ви юни същата година е иницииран като санясин от Свами Вишвананда Сарасвати. Ганг остава важна част от бъдещия живот на Свами Шивананда и той остава край бреговете му през целия си живот.

Той живее живот на самоналожена строгост и простота, никога не пренебрегва безкористното служене. Стартира благотворителна амбулатория в помощ и служба на бедните и нуждаещите се и гледа на това като служене на Бог, който обитава във всяко същество. От 1927 той започва да пише статиии книги, в които споделя духовните си виждания и божественото му сияние започва да вдъхновява хора от цял свят. От малкия си кутир на брега на Ганг, той разпространява влиянието си по света и през 1936 година създава Общество за божествен живот, което цели разпространение на духовно знание и служба на човечеството.

Неговият десет-степенен път: служи, обичай, давай, пречиствай, медитирай , реализирай, бъди добър, прави добро, бъди мил, бъди състрадателен, става пътна карта за множество духовно търсещи по цял свят.

Свами Шивананда издига целта за Божествена реализация като единствената истинска цел на човешкото раждане в очите на хората. Той запознава милиони хора със същността и детайлите на духовния живот и обучава много саняси на най-високо ниво, чрез които неговата мисия се реализира и днес. Да разпространва йога "от врата на врата, от бряг до бряг" е мисия, която той поверява на един от най-блестящите си ученици, Свами Сатъананда, който развива древната система на и йога до техния най-голям потенциал и буквално ги разпространява до всяко ъгълче на света.

Свами Шивананда Сарасвати

Свами Сатянанда Сарасвати (1923-2009)

Свами Сатянанда Сарасвати е роден в Алмора през 1923 г и е иницииран в Дашнами Орден като саняси от Свами Шивананда Сарасвати на 12-ти септември 1947 г в Ришикеш.

През 1956-та година, след като е прекарал дванадесет години в служене на Гуру, последният го изпраща в света навън с мисията " да разпространява йога от врата на врата и от бряг на бряг".

Негората мисия започва да се реализира в Бихар, където той основава Бихарската Школа по йога в Мунгир през 1963 г. Оттогава до 1983, Свами Сатянанда разпространява във всички кътчета на света, сред хора от различни касти, вярвания, религии и националности, води милиони търсещи, открива центрове и ашрами на йога по целия свят. Той посвещава хилядив мантра и саняса, показвайки им семето на живита, божествения живот.

Може да се каже, че Свами Джи е пионер в полето на йога, защото неговите предсравяния се отличават с новаторство и свежест.

Той въвежда практиките по такъв методичен и семпъл начин, че става възможнo за всеки.

Свами Ниранджанананда Сарасвати

Свами Ниранджанананда Сарасвати

Той е роден през 1960 г. Като балиги (йоги от раждането) и манас путра (умствено заченат син) на своя гуру, Парамаханса Сатянанда, на четири годишна възраст той се присъединява към училището по йога в Бихар, където започва своето образование gurukul.

На седемгодишна възраст той се утвърждава като постоянен член на ашрама на своя гуру. На десет години е въведен в ордена Дашама Саняса на Шанкарачария и на единадесет години е изпратен в чужбина, за да помогне за развитието на ашрами и центрове по йога в Ирландия, Англия и други европейски страни.

През следващите единадесет години той обикаля много континенти, включително Северна и Южна Америка и Австралия, като провежда йога програми, като работи като представител на своя гуру и изследва нуждите на различните култури.

На двайсет и три години той бил извикан обратно в Индия и назначен за президент на училището на Бихар за йога като наследник на неговия гуру. Оттогава той ръководи развитието на Ганга Даршан, Шивананда Матх и Фондация за йога изследвания.

На трийсет, в полунощ на 31 декември 1989 г., той бил посветен в Ордена на Парамаханса. След това той провежда два интензивни курса за формиране на Саняса, за да разпространи семената на йога във всички посоки. Първият курс за индийските кандидати продължи една година, от януари до декември 1991 г., а вторият - за чуждестранни кандидати - продължи шест месеца, от октомври 1992 до март 1993 година.

През ноември 1993 г. той провежда международна конференция по йога, с огромни размери, в чест на своя гуру, Парамаханса Сатьянанда, и петдесетте години на посвещение на саннйаса и духовната еволюция на човечеството.

По време на тази конференция той постави курс за бъдещото развитие на йога за хиляди кандидати, инструктори и лидери на йогическото движение.

През 2009 година, когато неговият Гуру преминава в йога самадхи, той навлиза в нова фаза на своя саняски живот, утвърждавайки традициите на саняса и представяйки идеите на саняса като необходим път за себеразвитие, творческо изразяване, така че всеки индивид да може да достигне успешен, щатлив и пълноценен живот. През 2010 година той основава Саняса училище в Мунгир за постигане на тези цели.

Свами Сатясангананда Сарасвати

Свами Сатясангананда Сарасвати

Свами Сатясангананда (Сатсанги) е роден на 24 март 1953 г. в Чандоренагор, Западен Бенгал. Въпреки че от детството си тя има напълно модерно образование и възпитание, тя избира традиционния живот на отречение и санняса, след поредица от вътрешни пробуждания в ранна възраст, което я довежда до нейния гуру Шри Свами Сатянанда Сарасвати. Тя е посветена в традицията на Dashnami на саннйаса на 6 юли 1982 г. в Ganga Darshan, Munger..

От 1981 г. пътува непрекъснато със своя гуру в Индия и в чужбина и се е превръща в учен с дълбоки познания за йогическите и тантрическите традиции, както и съвременните науки и философии, и ефикасен канал за предаване на ученията на нейния гуру.

Създаването на Шивананда Мат, в Рихия, е нейно творение и нейна мисия, и той ръководи всички дейности, като работи неуморно, за да повиши стандарта на живот на най-слабите и най-изостаналите райони. Свами Сатсанги въплъщава състрадание с ясна рационалност, която е в основата на визията на нейния гуру.

Наистина вдъхновяващ учител и талантлив писател, Свами Сатсанги е автор на големи текстове за йога и тантра, като Шри Виджнана Бхайрава Тантра (Sri Vijnana Bhairava Tantra), Изкачването (The Ascent), Карма Саняса (Karma Sannyasa), Светлината на гуру и връзката с ученика (Light on the Guru and Disciple Relationship); и последният й коментар за известното стихотворение на божествения екстаз на Ади Гуру Шанкарачаря, Шри Саундария Лахари (Sri Saundarya Lahari ). Една от най-известните й книги е Таттва Шуддхи(Tattwa Shuddhi): Тантричната наука за вътрешното пречистване, очертаваща основните практики за вътрешно преживяване, които самата тя е разработила и представила. Способността й да артикулира древните учения от йогически, тантрически и ведически текстове и да ги въведе в съвременен контекст прави Свами Сатсанги идеален учител, който предава мъдростта на ученията на своя гуру.

На 1 януари 2007 г. тя е назначена за Peethadhishwari на Rikhiapeeth от Шри Свами Сатянанда Сарасвати. В момента тя пребивава в Рихия и е посветена на изпълнението на трите правила на Шри Свами Шивананда Сарасвати за служене, любов и отдаване, работейки неуморно за материалното и духовно възвисяване на местната общност. Тя пътува на национално и международно ниво, носейки светлината на ученията на Шри Свами Шивананда Сарасвати и Шри Свами Сатянанда Сарасвати за всички.

Категории от блога

Избрани статии

ЧЕТИРИ ПРИНЦИПА НА ЙОГА ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО

ЧЕТИРИ ПРИНЦИПА НА ЙОГА ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО

За разлика от спорта, където енергията трябва да бъде изразходвана ...

2019-07-03

Значението на йога позите ~ Свами Сатянанда Сарасвати ~

Значението на йога позите ~ Свами Сатянанда Сарасвати ~

Някои хора подценяват йогасаните, а някои ги надценяват, така че нека ...

2019-10-15

Яма и Нияма. Свами Ниранджанананда за яма и нияма и връзката им с чакрите

Яма и Нияма. Свами Ниранджанананда за яма и нияма и връзката им с чакрите

ИМА ПЕТ ЯМИ. Първата яма е АХИМСА - проява на хармонич ...

2019-11-20

Служетете, обичайте и давайте

Служетете, обичайте и давайте

"Служи, обичай и давай" Това беше една от визиите на Свами Шивананда, ...

2019-12-24

Предстоящи събития

Йога за начинаещи

Йога за начинаещи

Започнете нов по-здрав и по-радостен живот с йога! Напра ...

от 12-ти до 14-ти ноември; от 19-ти до 21-ви ноември; 26-ти до 28-ми ноември

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ВАКАНЦИЯ С ЙОГА

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ВАКАНЦИЯ С ЙОГА

Мястото е Йога център “КАЙЛАС”,сред красивата природа на ВРАЧ ...

месец ноември 2021